• 7 Aralık 2019
  • Blog
  • by Sava Yat Kiralama
  • 203
  • 0

Deniz Suyu ve Okyanuslar Neden Tuzludur?

ddeniz suyu neden tuzludur

Deniz suyu veya okyanus tuzluluğu esas olarak yağmurdan kaynaklanır. Havadaki karbondioksit yağmur suyunda çözünerek hafif asidik hale gelir. Yağmur damlaları, kayaları zayıflatır ve iyonlarına ayrılan mineral tuzlarını serbest bırakır. Bu iyonlar akıntı suyuyla taşınır ve nihayetinde okyanusa ulaşır. Mutfaklarda kullanılan tuz türünün ana bileşenleri olan sodyum ve klorür, deniz suyunda bulunan tüm iyonların% 90’ını oluşturur. Deniz suyu ağırlığının yaklaşık% 3.5’i çözünmüş tuzlardan gelir.

Deniz suyu ve Okyanuslardaki Tuzluluğun Diğer Nedenleri

Bazı mineral iyonları deniz hayvanları ve deniz bitkileri tarafından sudan uzaklaştırılarak kullanılır. Kalan artık mineraller milyonlarca yıl yoğunlaşmıştır. Su altı yanardağları ve deniz dibindeki hidrotermal menfezler de  okyanusa tuz bırakabilir.

deniz suyu

İzole su kütleleri buharlaşma yoluyla ekstra tuzlu yani hipersalin’e dönüşebilir. Ölü Deniz buna bir örnektir. Yüksek tuz içeriği suyun yoğunluğunu arttırır, bu yüzden insanlar Ölü Deniz’de okyanustan daha kolay yüzer.

Bu durum Okyanuslar içinde geçerlidir. Okyanusun bazı bölgeleri arasında tuzluluk oranlarında farklılık görülür. Okyanustaki tuz karadaki kayalardan gelir.

Toprağa düşen yağmurun hafif asidik olması nedeniyle, yağmur kayaları aşındırırken, yağmur suyunda bulunan asitler kayayı kırar. Bu işlem iyonları veya elektrik yüklü atom parçacıklarını yaratır. Bu iyonlar akışta nehirlere ve nehirlere ve nihayetinde okyanusa taşınır.

Çözünen iyonların çoğu, okyanustaki organizmalar tarafından kullanılır ve sudan çıkarılır. Deniz suyunda en yaygın bulunan iyonlardan ikisi klorür ve sodyumdur. Birlikte okyanustaki çözünmüş iyonların yüzde 90’ından fazlasını oluştururlar. Sodyum ve Klorür ‘tuzlu’dur.

Tuzlu sudaki deniz suyu konsantrasyonu ortalama olarak binde 35 kısımdır. Başka bir deyişle, deniz suyunun ağırlığının yaklaşık yüzde 3,5’i çözünmüş tuzlardan geliyor.

Bazı tahminlere göre, okyanustaki tuz Dünya topraklarının yüzeyine eşit şekilde çıkarılıp yayılabilirse, 40 katlı bir ofis binasının yüksekliği hakkında, yaklaşık 500 metre kalınlığında bir katman oluşturur.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kiralık Yatlarımız Hakkında Sizi Aramamızı İster misiniz ?